Специјализирана Lenovo продавница

Нов корисник?
Регистрирај се

Нарачка без регистрација?

Можете да нарачате и без да се регистрирате. Во тој случај, после нарачката, нема да го сочуваме Вашиот профил, адреса за испорака, податоци за фактура, како и историја на Вашите желби и нарачки. Нема да имате и пристап до Extranet порталот за клиенти, каде што можете да ги пратите своите сегашни и минати нарачки, фактури и испратници. Се разбира, за секоја нарачка ќе добиете e-mail порака за потврда.

Продолжи без регистрација